Vi spejler os ofte i ”early adapters”. Det er dem, der ser nyt og som sætter dagsordenen for, hvad der bliver det

næste, vi alle kigger efter – og ønsker at være en del af.

”The Z Tribe” tager udgangspunkt i Generation Z, de er lige nu mellem 10-24 år, og vi ser mange andre generationer blive påvirket af dem i både karaktertræk og adfærd. I stedet for kun at kigge på aldersinddeling som vi ofte gør, når vi taler om generationer, er det en god idé at se på hvordan vi samler os, – deraf ”The Z Tribe”.

Det er Generation Z, der i særlig grad har formået at sætte klimaet på dagsordenen, det er generationen, der går forrest i forhold til at ændre vores spisevaner og -mønstre og faktisk hele tilgangen til, det at forbruge.

Trends der vil forandre sig, er prioriteringen af køb af produkter og oplevelser. Vi ved, at The Z Tribe er sparsommelige. Bare ikke når det gælder oplevelser, da den helt rigtige oplevelse bliver prioriteret. Populært kan vi sige de forbruger oplevelser – og ikke produkter.

Oplevelser skal give mening og have høj grad af etik. Bæredygtighed betyder alt og bør være implicit i alle oplevelser og services, og samtidig er ”The Z Tripe” globale nomader og rejser derfor meget. Co-Creation er vigtig – hvor der læres og udvikles sammen med andre. Interaktion og feedback er de vokset op med og ”Z’erne” giver gerne selv feedback. For det er en del af at lære og udvikle! Fællesskabsfølelsen er højere end den tidligere har været, og Storyliving er vigtigere end Storytelling.

Det vil påvirke både menuer, tidspunkter det er muligt at spise på og især oplevelsen der nu skal iscenesættes. Det bliver spændende at se, om det også vil påvirke vores morgenmad, for en af de mindre heldige sider for Generation Z er, at 2/3 aldrig spiser morgenmad!

Med de mange følgere af denne generation/stamme, er disse karaktertræk nu blevet til en trend. Det bør vi have med i tankerne, når vi udvikler eller tilretter menuer og koncepter.

Mit forslag til dig er derfor:

  • Udvid din morgenmadsservering, måske den i fremtiden kan starte lidt senere?
  • Tænk i menuer, der kan spises både som morgenmad, snacks og frokost – eller frokost, der kan spises til morgenmad
  • Skab oplevelser, der giver mening og huskes, – og som er nemme at fortælle om
  • Kreér og kuratér små events, hvor dine gæster kan lære nyt
  • Mål gæstetilfredshed og -feedback, for The Z Tribe giver gerne værdifuld feedback
  • Og sidst men ikke mindst – dokumenter dine bæredygtighedsinitiativer, for The Z Tribe gennemskuer hurtigt om dine initiativer er ægte!

Og et spørgsmål, – holder vi op med at spise morgenmad? Del gerne dine tanker med os alle.

Pia Bøgeskov TN Concept and design

Pia Bøgeskov
Partner TN Concept & Design, working with hospitality concept development, concept experiences and optimization